Overview

  • Apartments
  • Total Towers
  • Flat Size

Вашата удобност во станот е планирана до најситните детали, со решенија реализирани со првокласни градежни материјали, со модерни и квалитетни подови, плочки и санитарна опрема, како и со материјали за топлинска и звучна изолација.