Overview

  • Apartments
  • Total Towers
  • Flat Size

Rehatia juaj në apartamentet është menduar deri në detaje, të krijuara me materialet e ndërtimit të klasit të parë, me dyshemetë, pllakat dhe pajisjet sanitare moderne dhe cilësore, si dhe materiale izoluese termike dhe akustike.